Mobbing Nedir? Hangi Durumlar Mobbing Sayılır ve Mobbing Davası Nasıl Açılır

Sosyal kabadayılık anlamına gelen ve bir grup insanın bir kişiye ya da başka bir gruba karşı kötü niyetli davranışlar içerisinde bulunmasına mobbing denir.

Mobbing Nedir? Hangi Durumlar Mobbing Sayılır ve Mobbing Davası Nasıl Açılır
04 Nisan 2021 - 00:25
Ülkemizde dahil olmak üzere dünya genelinde oldukça yaygın olan mobbing daha yaşanabilir ortamların oluşturulması için büyük önem taşır. Bu nedenle Türkiye de dahil olmak üzere birçok dünya ülkesi mobbing konusunda yasal adımlar atıp bu bezdirme türünü suç olarak nitelendirilmiştir.

Mobbing Belirtileri Nelerdir?
Mobbing belirtileri öncelikle saldırıya uğrayan grubun ya da kişinin psikolojik olarak sıkıntı çekmesiyle başlar. Genellikle baş ağrısı, anksiyete, odaklanma problemleri, konsantrasyon eksikliği ve öfke gibi ruh halleriyle devam eder. Tükenmişlik, sıkıntı ve korku gibi yoğun duygular da iş yerinde mobbinge maruz kalan kişilerde yaygın olarak görülür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sıkıntılı durumun ya da ruh halini iş yerinde kendisini göstermesidir. Böylelikle problemin kaynağı olarak işyerinde görülen zorbalık ve yıldırmalar delil niteliği taşıyacaktır.

Hangi Durumlar Mobbing Sayılır?
Mobil kapsamına neler girer konusu oldukça geniştir. Ancak mobbing konusunu tek bir başlık altında toplamak mümkün olup o da herhangi bir çalışana yönelik uygulanan bezdirme hareketleri denilebilir. İnsanların yoğun duygular içerisinde yaşadığı bu dönemde en ufak bir şaka bile mobbing kapsamına girebilir. Bu nedenle yapılan her harekette ve eylemde açık olunmalı ve herhangi kötü bir niyet taşımadığı karşı tarafa belirtilmelidir. Mobil kapsamına giren durumlar ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

İş yerinde çalışan bireyi kasıtlı olarak bir grup içerisine dahil etmeme
İronik yorumlar yaparak iğneleyici konuşma yöntemiyle kişileri aşağılama, hakaret etme 
Bireyin arkasından dedikodusunu yapma
Diğer meslektaşları kasıtlı olarak mobbinge maruz kalan kişiye yönelik kışkırtma
İftira ile mobbing mağduru kimse hakkında yalan haberler ve dedikodular çıkarma
Fiziksel veya psikolojik fark etmeksizin kişiye yönelik doğrudan uygulanan şiddet ve tehdit
Her ne kadar kötü bir iş yapıyor olursa olsun sözel taciz ile onur kırıcı hareketlerde bulunma

Hangi Davranışlar Mobbinge Girer?
Yukarıda görebileceğiniz üzere mobbing belirtileri oldukça kapsamlı olup neredeyse her türlü başlığı içerir. Ülkemizde çalışanların yüzde sekseninin doğrudan mobbinge maruz kaldığı düşünülecek olursa alınan önlemlerin kapsamlı olması zorunluluk durumunu taşır. Basit bir şekilde özetlenecek olursa herhangi bir çalışana yönelik kasıtlı olarak yapılan kötü niyetli davranışlar mobbing başlığı altında işleniyor. Sözlü, sözsüz, psikolojik ya da fiziksel fark etmeksizin kişilere yönelik uygulanacak her türlü olumsuz davranış mobbing olayını doğuracaktır.

Mobbing Örnekleri
Mobbing örnekleri konusuna değinilecek olursa ilk olarak basit şakalar gösterilebilir. Bilindiği üzere her insan aynı espri yeteneğine sahip değildir. Kimisi için oldukça komik olan durum kimse için onur kırıcı bir hal taşıyabilir. Yapılan basit şakalardan ötürü kişinin psikolojisi bozulup işyerindeki verimi düşebilir. Bu nedenle iş hayatı içerisinde yapılan bütün şakalaşmalara, söylemlere ve eylemlere dikkat edilmelidir. Yapılan eylemde herhangi kötü bir niyet bulunmayıp kişiyi aşağılama amacı taşımadığı açıkça belirtilmelidir. Mobbing örnekleri içerisinde gösterilebilecek bir diğer durum ise kişiye sırtını dönmektir. Özellikle grup halinde yürütülen aktivitelerde hiç kimse dışlanmamalıdır. İronik söylemler de mobbing konusunda oldukça önemli olup büyük cezalara tabi tutulabilir. Çalışanın onurunu kıracak şekilde hitap etme ve çağırma da mobbing örnekleri arasında bulunur.

Mobbing Durumunda Ne Yapılmalı?
Kamu veya özel sektör fark etmeksizin herhangi bir kuruluşta mobbinge maruz kalındığında yapılacak şey oldukça basittir. Öncelikle gerçekleşen olayın mobbing olup olmadığı belirlenmeli ve varsa deliller toplanmaya başlanmalıdır. Bu süreç içerisinde şahitler ve mobbing mağduru adına tanıklık yapacak kişiler büyük önem kazanacaktır. Daha sonrasında aşağıda yer alan kurum veya kuruluşlardan herhangi birisine başvurarak çeşitli yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır.

ALO 170
Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (CİMER)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili daireleri
Kamu görevlileri için kurulan etik kurulu
Türkiye insan hakları kurumu ve derneği
İl veya ilçelerde bulunan insan hakları kuruluşu

Mobbin Olaylarında Ne Türlü Yaptırımlar Uygulanır?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasi yönetim biçimini benimsemiş olup insan haklarına uygun bir anayasaya sahiptir. Bu nedenle meydana gelen neredeyse her türlü haksızlığı kapsayacak bir kanun maddesi bulunur. Mobbing mağdurlarının da dayanak olarak gösterebileceği birçok anayasa maddesi vardır. Topluluk içerisinde onur kırıcı hareketlerde bulunmak anayasanın şerefe karşı suçlar bölümünde madde 125 ile 131 arasında detaylıca yer alır. Ayrıca Türk Ceza Kanununun 105. maddesinde herhangi bir kişiye yönelik cinsel tacizde bulunmanın 3 aydan 2 yıla kadar cezası olduğu söylenir. Yine Türk Ceza Kanununun 109. maddesinde bir kişiyi rızası olmadan herhangi bir yere gönderme ya da gitmek istediği yerden yoksun bırakma durumlarına bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası yaptırımı uygulanır.

Mobbing Davası Nasıl Açılır?
Mobbing davası açmadan önce bilinmesi gereken ilk şey gerçekleşen eylemin bir seferlik değil sürekli tekrar etmesidir. Bilindiği üzere yoğun iş hayatından dolayı günümüzdeki insanlar aşırı derecede stresli olabiliyor. Bu nedenle anlık patlamalar ve stres boşalmaları oldukça yaygın olarak görülen durumlar arasında yer alıyor. Bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye de mobbing konusunda herhangi bir yaptırım uygulamadan önce gerçekleşen eylemi tekrar etmesini arıyor. Sistematik bir şekilde devam eden bu yıldırma politikaları mobbing davası açarken kullanılabilecek en önemli deliller arasında bulunuyor. Toplantı tutanakları, telefon görüşmeleri, mesajlar, e-mailler ve benzeri mecralarda gerçekleşen her hakaret niteliği taşıyan iletişimler delil olarak kabul görüyor. Deliller toplandıktan sonra mobbing davaları için yukarıda yer alan kurumlardan herhangi birine başvurarak en kısa sürede netice almak mümkündür. Sürekli daha sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için mobbing davalarında uzman bir avukattan destek almak her zaman lehinize olacaktır.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.