Büyükbaş Hayvan İsimleri Nelerdir?

Büyükbaş Hayvancılık, Hayvansal üretimin en önemli ve en büyük kolunu oluşturan büyükbaş hayvanlar, verimi ve ekonomik getirisinin yüksek oluşu nedeniyle tarımsal faaliyetler arasındaki en önemli yeri tutmaktadır.

Büyükbaş Hayvan İsimleri Nelerdir?
04 Şubat 2021 - 13:05
Hayvansal üretim, insanların yaşamlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan çeşitli besin maddelerinin üretilmesini ifade etmektedir. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi Büyükbaş Hayvancılık büyük bir önem arz etmektedir. Büyükbaş hayvan ve hayvansal ürünlerinin ticaretini yapmak bir kenara acaba bu hayvanları ne kadar tanıyoruz?

Büyükbaş Hayvan İsimleri
Büyükbaş hayvanlara özelliklerinden dolayı bazı isimler almaktadır. Burada kastettiğimiz ise özel isimler değildir. Pamuk, Karabaş, Oğlum, Sarıkız, Huysuz Oğlan vb. Özellikle sığırlardan örnek vermek gerekirsek ki sığırlar büyükbaş hayvancılığın en önemli kolunu oluşturmaktadırlar. Sığırların yaşlarına, cinsiyetleri ve doğum yapabilme veya kısır olma özelliklerinden dolayı genel olarak verilen halk tarafından da kabul görmüş isimleri vardır. Aşağıdaki örneklerden yola çıkarak adını sık sık duyduğumuz; Manda, Keçi, Katır, Öküz, İnek vb.

Çoğu zaman insanların birbirine şaka yaparken kullandıkları takma adlar yine bu adlardır.

Büyükbaş hayvanlar yaşlarına, cinsiyetlerine, özelliklerine göre kollara ve sınıflara da ayrılabilmektedir. Ancak makale gereği bu konuya değinmeden büyükbaş hayvan isimlerinin neler olduğuna geçmek isteriz.
 
Peki, Büyükbaş Hayvan İsimleri Nelerdir?
0 – 6 aylık inek yavrusuna erkek ya da dişi fark etmez buzağı denir. 

6 – 15 aylık inek yavrusuna erkek ya da dişi fark etmez dana denir.

Doğum yapmamış dişi inek yavrusuna düve denir. 

15 aylık – 2 yaş arası erkek inek yavrusuna tosun denir. 

2 yaş ve üzeri dişi sığırlara inek denir.

2 yaş ve üzeri erkek sığırlara boğa denir. Kısırlaştırılmış boğalara öküz denir.

Sığırdan daha iri ve güçlü, koyu renkli, seyrek kıllı, gücünden, sütünden, derisinden vb. yararlanılan hayvana manda denir.

Manda yavrusuna malak denir. 

Keçinin yavrusuna oğlak denir.

Keçinin erkeğine teke denir.

Bir yaşındaki erkek ve dişi keçiye çebiç denir. 

Koyun yavrusuna kuzu denir. 

Erkek koyuna koç denir. 

Bir yaşındaki dişi kuzuya şişek denir.

İki yaşını geçen dişi kuzuya koyun denir. 

Bir yaşındaki erkek kuzuya toklu denir. 

Erkek ata aygır denir. 

Dişi ata kısrak denir. 

At yavrusuna tay denir. 

Yumurtaları alınmış ata beygir denir. 

Erkek eşek ile dişi atın çiftleşmesinden doğan ata katır denir. 

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde yapılmakta olup, konu ile ilgili yönetmelik ve mevzuat düzenlemeleri kapsamında büyükbaş yetiştiriciliği kontrol altında tutulmaktadır. Konu ile ilgili proje bazında girişimlere de açık olan Bakanlık teşviklerini hayvancılığın artması yönünde kullanarak, konuya verdiğin önemin altını bir kere daha çizmektedir.

Son zamanlarda ihracat oranlarında yaşanan artış sebebiyle de sadece Ülke içerisinde değil Ülke dışından da yoğun talep alan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gün geçtikçe olması gereken değeri ve önemini almaya başlamıştır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum
  • Yorum yazabilmek için lütfen üye girişi yapınız.