Bugün

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap

Kutsal Kitap, Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerinin temel metinlerini içeren, üç ana bölüme ayrılmış kutsal bir yazıdır. Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşur.