Gulum.netşarkı sözleri | biyografi | rüya | türkü | türkiye | sohbet | müzik | şiir şair | hikaye | fıkra | oyun | hazır mesaj | gül resimleri


islamiyet - anasayfaya geri dön
a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z
Allah her yerde hazır ve nazır olduğu halde, Ona rücu, yani Allah’a dönme ne demektir?
İnsanların dünya nimetlerinden aldıkları paylardaki farklılık, ilâhî adalet yönünden nasıl yorumlanabilir?
Rüyet nedir? Rüyet hakkında İslâm alimlerinin görüşü ne merkezdedir?
Allah kendisinden büyük bir varlık yaratabilir mi?
Allah'ın varlığının delilleri nelerdir?
Bütün varlıkları Allah yarattı. Öyleyse Allah'ı kim yarattı?
Allah, kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu?
Allah’ın zatını, aklımızla anlayabilir miyiz?
Allah’ı bu dünyada niçin göremiyoruz?
Bir olan Allah aynı anda her şeyi nasıl bilir ve yapar?
Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre Ona yaklaşmayı nasıl anlamamız gerekiyor?
Vahdet-i Vücut hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Tevhit ne demektir?
Hz. İsa’ya (a.s.) veya bir başka insana “İlâh” demenin hükmü nedir?
Kur’an’da, Evvel ve Ahir, Zâhir ve Bâtın isimleri niçin birlikte kullanılmıştır?
Allah’ın sıfatlarının her şeyi kapsadığını nasıl anlayabiliriz?
Yoktan yaratmayı kabul etmeyenlere nasıl cevap vermemiz gerekiyor?
Marifetullah ne demektir?
Dualarda, özellikle, Rab ismi çok zikredilir. Bu isim hakkında biraz açıklama yapar mısınız?
“Allah, insanı Rahman suretinde yarattı.” hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
“Allah, insanı Rahman suretinde yarattı.” hadis-i şerifi nasıl anlaşılmalıdır?
“Her şeyin melekût’u Allah’ın elindedir” ayeti nasıl anlaşılmalıdır?
“Her şeyin melekût’u Allah’ın elindedir” ayeti nasıl anlaşılmalıdır?
Allah’ın sıfatları nelerdir?
“Onun Kürsisi, bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır.” Ayetinde geçen Kürsi ne demektir?
Şirk-i hafî - gizli şirk- ne demektir?
Cenâbı Hakkın yetmiş bin perde arkasında olması ne demektir?
Küllî irade ve cüz’i irade ne demektir?
Küllî irade ve cüz’i irade ne demektir?
Küllî irade ve cüz’i irade ne demektir?
Allah mekandan münezzehtir, Hâlbuki bazı ayetlerden hareketle Allah’ın göklerde olduğu iddia ediliyor. Bunu nasıl açıklarsınız?
Allah kainatı neden yarattı?
Allah nerededir?
Kalpte Allah Sevgisi ve korkusu dengesi nasıl kurulmalıdır?
Madem Cenâb-ı Hak Hiçbir Şeye Muhtaç Değildir, O Hâlde Kâinatı Niçin Yaratmıştır?
Bazı Hıristiyanlar Allah’ın ancak sevileceğini iddia ediyor ve Allah korkusunu anlamsız buluyorlar. Bu görüş sahiplerine nasıl cevap verebiliriz?
Bazı Hıristiyanlar Allah’ın ancak sevileceğini iddia ediyor ve Allah korkusunu anlamsız buluyorlar. Bu görüş sahiplerine nasıl cevap verebiliriz?
Muhabbetullah nedir? İnsan, kime, ne ölçüde muhabbet edecektir?
Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde insanlara ibadeti emretmesi ve bu görevi yerine getirmeyenleri şiddetle tehdit etmesi nedendir?
Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde insanlara ibadeti emretmesi ve bu görevi yerine getirmeyenleri şiddetle tehdit etmesi nedendir?
Cenâb-ı Hakk bu âlemi kendisini tanıtmak için yarattığına göre, bu dünya hayatında hiç hastalık ve musibet olmasaydı, Allah’ı tanımamız yine gerçekleşmez miydi? O halde, böyle bir takdirin hikmeti nedir?
Cenâb-ı Hakk bu âlemi kendisini tanıtmak için yarattığına göre, bu dünya hayatında hiç hastalık ve musibet olmasaydı, Allah’ı tanımamız yine gerçekleşmez miydi? O halde, böyle bir takdirin hikmeti nedir?
Allah’ın yarattığı kullarını niçin cehenneme atıyor veya musibetlere maruz bırakıyor ?
Allah’ın yarattığı kullarını niçin cehenneme atıyor veya musibetlere maruz bırakıyor ?
Allah, yaratmış olduğu mahlukları ile kıyaslanabilir mi?
Allah’ın mahiyeti insan aklıyla kavranabilir mi?
Sonsuzluk anlaşılabilir mi?
Sonsuzluk anlaşılabilir mi?
Mâide Sûresi, 44. ayette geçen; "Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir" ayetini nasıl anlamalıyız?
Allah’ın "kün" yani "ol" emrini nasıl anlamalıyız?
Allah’ın "kün" yani "ol" emrini nasıl anlamalıyız?
Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir?
Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir?
Allah’ın kudretine göre, bir atom yaratmakla bütün bir kâinatı yaratmak arasında fark olmadığı konusunda aklı tatmin edecek bir açıklama yapar mısınız?
Allah’ın kudretine göre, bir atom yaratmakla bütün bir kâinatı yaratmak arasında fark olmadığı konusunda aklı tatmin edecek bir açıklama yapar mısınız?
Şerri de Allah mı yaratıyor ?
Lokman Sûresi, 34. ayette "....Rahimlerde olanı (ancak Allah) bilir..." buyrulmaktadır. Halbuki bugün çeşitli testlerle, çocuğun cinsiyeti tesbit edilebiliyor. O halde bu ayeti nasıl anlayacağız?
Esmaü’l-hüsna: Allah’ın güzel isimleri nelerdir?
Kur’an’da, Evvel ve Ahir, Zâhir ve Bâtın isimleri niçin birlikte kullanılmıştır?
Kuran-ı Kerimde Arş’tan bahsedilmektedir. Bu konuda biraz açıklama yapar mısınız?
Kuran-ı Kerimin mucize olduğunu ve bir harfinin dahi değiştirilemeyeceğini nasıl izah edersiniz?
Kur’an-ı Kerim’in ehl-i kitaba (Yahudi ve Hıristiyanlara) bakışı nasıldır?
Kur’an-ı Kerim’in ehl-i kitaba (Yahudi ve Hıristiyanlara) bakışı nasıldır?
Haset etmek kadere itiraz etmek anlamına gelir mi?
Ra'd Sûresi 28. ayatte, “Kalpler ancak Allahın zikriyle tatmin olur.” buyrulmaktadır. Bu ayeti biraz açıklar mısınız?
Kur'an-ı Kerimde “Kalpler ancak Allahın zikriyle tatmin olur.” buyrulmaktadır. Zikirden kasdedilen nedir? Kalbi nasıl tatmin eder ?
Kuranın ilk emri olan “oku” sözü, nasıl anlaşılmalıdır. Burada okunması istenen nedir ?
Kur'an gibi yüce bir kitabın, niçin en uzun sûresi bakara (inek) olarak adlandırılmıştır?
Faizin de içki gibi kademeli olarak yasaklandığını biliyoruz. Bu safhaları açıklar mısınız?
Mâide Sûresi, 51. ayette geçen, “Yahudi ve Hıristiyanları dost tutmayınız.” ayeti nasıl anlaşılmalıdır? Onlarla iktisadî ve sosyal münasebetler içine girmek bu ayetin yasak sahasına girer mi?
Kur'anda geçen, “Yahudi ve Hıristiyanları dost tutmayınız.” ayeti nasıl anlaşılmalıdır? Onlarla iktisadî ve sosyal münasebetler içine girmek bu ayetin yasak sahasına girer mi?
Bakara Sûresi 286. ayette geçen, “Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden öte yük yüklemez.” ayetini nasıl yorumlarsınız?
Ahzab Sûresi, 72 ayette; “Biz, emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan korktular da onu insan yüklendi. O cidden çok zalim, çok cahil bulunuyor.” buyurulmaktadır. Bu ayette geçen emanet nedir ?
İslam'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
Hadid Sûresi 57. ayet olan; "Sizden, fetihden önce infak eden ve savaşan kimse ile bunları yapmayan elbette bir olmaz." ayetinde geçen “fetih”ten ne kastedilmektedir. Fetih öncesi ve sonrasının kısa bir değerlendirmesini yapar mısınız?
Hadid Sûresi 57. ayet olan; "Sizden, fetihden önce infak eden ve savaşan kimse ile bunları yapmayan elbette bir olmaz." ayetinde geçen “fetih”ten ne kastedilmektedir. Fetih öncesi ve sonrasının kısa bir değerlendirmesini yapar mısınız?
Allah niçin kullarını bir yaratmadı? Kimini kör, kimisini topal olarak yarattı?
Kehf Sûresi 17. ayette; “Allah kime hidâyet verirse doğru yolda olan odur; kimi de hidâyetten mahrum eder şaşırtırsa, artık imkânı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın.” deniliyor. Burada Allah' ın insanı zorlaması sözkonusu mu ?
Kur'an-ı Kerimde; “Allah kime hidâyet verirse doğru yolda olan odur; kimi de hidâyetten mahrum eder şaşırtırsa, artık imkânı yok, ona yol gösterecek bir dost bulamazsın.” deniliyor. Burada Allah' ın insanı zorlaması sözkonusu mu ?
Cihad ayetlerinde nasıl bir sıra gözetilmeştir?
Kur'anda cihat nasıl teşvik edilmiştir?
Savaşla ilgili ayetlerin, sabretmekle ilgili ayetleri hükümsüz kıldığı doğrumudur?
Kur’an-ı Kerime göre savaşta başarılı olmanın kuralları nelerdir?
Kur’anda savaş hukukuyla ilgili ne gibi esaslar vardır?
Nisa Sûresi, 28. ayette; "İnsan zayıf yaratıldı" buyurulmaktadır. Bu ayeti nasıl anlamalıyız ?
Kur'an' da; "İnsan zayıf yaratıldı" buyurulmaktadır. İnsanın belli başlı zayıflıkları nelerdir ?
İslamiyetin düşünmeye ve araştırmaya bakışı nasıldır ?
En’am Sûresi, 59 ayette; “Yaş ve kuru herşey Kitab-ı Mübin’de vardır.” buyurulmaktadır. Herşey Kur’an’da var mıdır?
Tevbe Sûresi, 5. ayette; “o müşrikleri nerde bulursanız öldürün” hükmü var mıdır ? Bu ayeti nasıl açıklarsınız ?
Kur'an' da “o müşrikleri nerde bulursanız öldürün” geçmektedir. Bu ayeti nasıl açıklarsınız ?
Enfal Sûresi, 39. ayette “O müşriklerle hiçbir fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah’ın oluncaya kadar savaşın” deniliyor. Ayetin ikinci kısmının inanç hürriyetine uygun düşmediği iddiasına ne dersiniz?
Kur'an' da; “O müşriklerle hiçbir fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah’ın oluncaya kadar savaşın” deniliyor. Ayetin ikinci kısmının inanç hürriyetine uygun düşmediği iddiasına ne dersiniz?
Hz. Adem'e secde emri geldiğinde şeytanın davranışı nasıl olmuştur ? Yaratılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır?
A’raf sûresinde geçen a'raf ehli kimlerdir?
Başörtüsünün hükmü nedir? Başı açık gezmek insanı nasıl bir tehlikeye götürür?
Kur’an-ı Kerim deveye, göğe, dağa ve yeryüzüne bakmamızı neden emrediyor? Halbuki bunlar hep gördüğümüz, bildiğimiz şeyler?
Kur'anda pekçok ayette geçen "kalplerin mühürlenmesi" ne demektir? Kalbi mühürlenen bir insan, iman etmemekten nasıl sorumlu tutulabilir?
Kur`anda pekçok ayette geçen "kalplerin mühürlenmesi" ne demektir? Kalbi mühürlenen bir insan, iman etmemekten nasıl sorumlu tutulabilir?
İslam dininin birden fazla kadınla evlenmeye izin vermesini tenkit edenlere nasıl cevap vermeliyiz?
Bazı insanlar, bu asırda İslami hükümlerle hükmetmenin mümkün olmadığını iddia ederken, diğerleri de İslam hükümleriyle hükmetmeyen herkesi, hemen küfürle itham ediyorlar. Bu konuda orta yolu nasıl bulacağız?
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

.:: Gulum.NET ::. 2002 - 2020 © Kalp Sevmekten Yorulmaz

Sohbet  |  Sohbet  |  program indir  |  sohbet  |  Sevgi Nehri  |  Turk Chat  |  Ege.Net  |  gizlilik politikası