Gulum.netşarkı sözleri | biyografi | rüya | türkü | türkiye | sohbet | müzik | şiir şair | hikaye | fıkra | oyun | hazır mesaj | gül resimleri» sohbet odaları
» deyimler
» deyim nedir
» türkü hikayeleri
» lyrics çeviri
» akor
» şarkılar
» e kart
» güzel sözler
» gazetelera b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

En Çok Okunan Deyimler
baltayı taşa vurmak
çam devirmek
burun kıvırmak
pabucu dama atılmak
ateş püskürmek
can atmak
açık kapı bırakmak
avucunu yalamak
ağzından bal akmak
ağzı kulaklarına varmak
balon uçurmak
büyümüş de küçülmüş
ayak diremek
ağır başlı
başına çorap örmek
bağrına basmak
bindiği dalı kesmek
burnu büyümek
başa (başına) kakmak
efkar dağıtmak
bel bağlamak
kaçın kurası
armut piş, ağzıma düş
kabak tadı vermek
benzi atmak
üstüne titremek
bağrına taş basmak
ağzını aramak
baklayı ağzından çıkarmak
ağırdan almak
gafil avlanmak
anasının gözü
içi cız etmek
burnundan solumak
alnını karışlamak
ayıkla pirincin taşını
burnunu sokmak
cana yakın
laf ebesi
açığa vurmak
kafa patlatmak
ödü patlamak
bıçak kemiğe dayanmak
acı söz
akla karayı seçmek
başına buyruk
ekmeğine yağ sürmek
kabına sığmamak
burnu Kaf dağında (olmak)
başını alıp gitmek
buluttan nem kapmak
burnu havada (olmak)
bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu
cadı kazanı
başını derde sokmak
uçan kuştan medet ummak
ayağına (ayaklarına) kara su inmek
buz kesilmek
yabana atmak
faka basmak
ağzında bakla ıslanmamak
başı göğe ermek
nabza göre şerbet vermek
bir sözünü iki etmemek
ışık tutmak
aba altından değnek göstermek
dağdan gelip bağdakini kovmak
bin dereden su getirmek
zehir etmek
zaman öldürmek
bir kulağından girip öbür kulağından çıkmak
burnu sürtülmek
ağzını bıçak açmamak
burnundan kıl aldırmamak
baştan savma
nabzını yoklamak
bal dök (de) yala
bire bin katmak
burnunun dikine gitmek
geceyi gündüze katmak
başının çaresine bakmak
ayağını kesmek
araları açılmak (bozulmak)
kabuğuna çekilmek
ayaklı kütüphane
tabanları yağlamak
bir taşla iki kuş vurmak
bir baltaya sap olmak
aklını çalmak (çelmek)
aklına esmek
daldan dala konmak
boyunun ölçüsünü almak
balık istifi
baş göz etmek
uykusu kaçmak
renk vermemek
başında kavak yeli esmek
balık kavağa çıkınca
kafadan atmak
aklı çıkmak
Rasgele Deyimler
arkasını (birine) vermek
bağrına basmak
anasından doğduğuna pişman etmek
bir yaşına daha girmek
boş bulunmak
allah ın belası
şerefini korumak
bereket versin
ağızdan laf (söz) çekme(çalmak)
acı çekmek (duymak)
rahat durmamak
ağzından düşürmemek
şeref vermek
şimdiden tezi yok
aklını almak
burnu bile kanamamak
ayakları geri geri gitmek
balık kavağa çıkınca
eciş bücüş
şaha kalkmak
zemheri zürafası (gibi)
barut kesilmek
sabrı taşmak
şart koşmak
ateşle oynamak
uyur uyanık
arkasında dolaşmak (gezmek)
gece kuşu
bir ayağı çukurda olmak
şifayı bulmak (veya kapmak)
ağzına baktırmak
burnundan (fitil fitil) gelmek
baş sallamak
ağzına bir parmak bal çalmak
şapa oturmak
ana kuzusu
azizlik etmek
bir kıyamettir gitmek (kopmak)
uzun uzadıya
abuk sabuk konuşmak
şıp diye geçmek
gavur inadı
şamata koparmak
ha hoca ali, ha ali hoca
laf (söz) altında kalmamak
zeytinyağı gibi üste çıkmak
at oynatmak
açlıktan nefesi kokmak
vakit kazanmak
şeytanın yattığı yeri bilmek
bozuntuya vermemek
askıya almak
arka (sırt) çevirmek
şafak atmak
baş göstermek
şamar oğlanı
bir kaşık suda boğmak
ağzını öpeyim (seveyim)
uçkuruna sağlam
bıçak kemiğe dayanmak
mahalleyi ayağa kaldırmak
haddine mi düşmüş
ağzına girmek
baş üstünde yeri var
vebali boynuna olmak
ar damarı çatlamak
uyku tulumu
acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek)
uçan kuşa borcu (borçlu) olmak
kafadan kontak (sakat)
lafa tutmak
allak bullak etmek
aşağı kurtarmaz
açığı çıkmak
beyin yıkamak
başını kaşımaya (kaşıyacak) vakti olmamak
aklı kesmek
ali kıran baş kesen
adı kalmak
bire bir gelmek
dağa kaldırmak
ağız kalabalığı
ucu dokunmak
vakit geçirmek
birbirine düşmek
rast gelmek
büyüklük göstermek
boynu eğri
öç almak
cana yakın
burnunun dikine gitmek
bel vermek
başını bir yere bağlamak
ocağını söndürmek
başından korkmak
ölü mevsim
beylik söz
askıda kalmak
mahalle karısı
zehir etmek

deyimler ve anlamları.:: Gulum.NET ::. 2002 - 2020 © Kalp Sevmekten Yorulmaz

Sohbet  |  Sohbet  |  program indir  |  sohbet  |  Sevgi Nehri  |  Turk Chat  |  Ege.Net  |  gizlilik politikası