Gulum.netşarkı sözleri | biyografi | rüya | türkü | türkiye | sohbet | müzik | şiir şair | hikaye | fıkra | oyun | hazır mesaj | gül resimleri

Sohbet Odaları
Popüler Biyografiler
e kart
sohbet
güzel sözler
gazeteler
a  b  c  ç  d  e  f  g  h  ı  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  r  s  ş  t  u  ü  v  y  z 
bahaeddin yediyıldız

Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ
1945 Ordu Kabataş doğumlu olan Yediyıldız, ilk ve ortaokulu Gölköy 'de (1952-1959) tamamladıktan sonra, Elbey köyünde (Kabataş) bir yıl öğretmen vekilliği yaptı. Tekrar öğrenime başlayan Yediyıldız, 1963 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu ve lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı (1963-1967). Üniversite öğrenciliği sırasında M.E.B. Türk Ansiklopedisi Şubesi'nde çalıştı.
1968 yılında Fransa'ya giden ve Paris'te Ecoles Pratiques des Hautes Etudes en Sciences Sociales ve Université de Paris IV (Sorbonne)'da tarih öğrenimine ve araştırmalarına devam eden Yediyıldız, 1975 yılında sosyal tarih alanında doktorasını tamamlayarak yurda döndü.
Askerlik görevini ifa ettikten sonra (1975 Temmuz-Ekim) bir yılı aşkın bir süre (3 Aralık 1975-26 Ocak 1977) M.E.B. Talim ve Terbiye Dâiresi'nde görev yapan Yediyıldız, 26 Ocak 1977'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdârî Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak tayin edildi. 14 Ekim 1982'de yardımcı doçent, 14 Nisan 1983'te doçent, 1988'de ise profesör oldu.
1982-1983 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışan Yediyıldız, Hacettepe ve Selçuk Üniversitelerinden başka, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Kara Harp Okulu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde lisans, bilim uzmanlığı ve doktora seviyesinde dersler okuttu ve tez yöneticiliği görevlerinde bulundu.
1983 yılında Türk Tarih Kurumu aslî üyeliğine seçilen Yediyıldız, 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca bu Kurum'da 1983'ten itibaren üç yıl "Bilimsel Yardımcı" olarak çalıştı. 6 Mart 1987'de aynı Kurum'un Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi. Üç yılda bir yenilenen bu üyeliğe, Yediyıldız, sonraki üç dönemde tekrar seçilmiştir ve bu görevi hâlen devam etmektedir.
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün, 1984'te muhabir, 1986'da da aslî üyeliğine seçilen Yediyıldız, bu Kurumun 1987-1989 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliği görevinde de bulundu.
1986-1989 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Yediyıldız, 3 Ocak 1985'ten beri Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Danışma Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir. Yediyıldız ayrıca 1990 yılında M.E.B. Talim ve Terbiye Dâiresi'nde kurulan Lise Tarih Kitapları Müfredat Programı Hazırlama Komisyonu'nda görev aldı ve Tarih I ve Tarih II programlarının gerçekleşmesine katkıda bulundu.
Yediyıldız, Eylül 1991 tarihinden itibaren üç yıl H. Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde sözkonusu Fakülte'nin Dekan Yardımcılığı görevlerini ifâ etti ve 27 Kasım 1995'te ise bu Fakülte'nin Tarih Bölümü Başkanlığı'na atandı.
Yediyıldız, 1 Mart 1988'de H. Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi, bu görevi devam ederken, 10 Ocak 1996'da bu Enstitü'nün Müdürlüğüne tayin edildi. Yediyıldız'ın bu görevi, 10 Ocak 1999'da ikinci üç yıllık dönem için yenilendi.
Yediyıldız, 30 Aralık 1995-30Aralık 1997 tarihleri arasında Türkiye İlim ve Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1996 yılında ise merkezi Paris'te bulunan Comité International des Sciences Historiques (Tarih Bilimleri Uluslarasarı Komitesi) adlı uluslararası kuruluşun Türk Millî Komitesi başkanlığına seçildi.
Sosyal Tarih alanındaki çalışmalarından dolayı Yediyıldız'a, 1987 yılında, Türk Ocağı "Ziya Gökalp Bilim Teşvik Armağanı" verildi (28 Mart 1987).
Türkiye'de ve yurt dışında millî ve milletlerarası ilmî toplantılarda tebliğler sunan Yediyıldız, Selçuklulardan günümüze Türk vakıfları adlı beş bölümlük belgesel TV programı ile Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bir çok dilde yayımlanan Doğu'dan Batı'ya adlı elli iki bölümlük radyo programının metin yazarlığını yaptı, muhtelif radyo ve TV programlarına bizzat katıldı.
1998'deVakıf ve Kültür Dergisi Yazı Kurulu Üyeliğine, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu Üyeliğine seçildi.
Kitaplar :
1.Millî Kültürler ve Medeniyet (M.A.Lahbabî'den çeviri), Tur Yayınları, İstanbul, 1980, 200 s.
2.Institution du vaqf au XVIIIè siècle en Turquie -étude socio-historique , Ankara , 1985, 409 s. (Paris'te bulunan Centre National de la Recherche Scientifique adlı kuruluşun desteğiyle basılmıştır).

Meslek: akademisyen

.:: Gulum.NET ::. 2002 - 2020 © Kalp Sevmekten Yorulmaz

Sohbet  |  Sohbet  |  program indir  |  sohbet  |  Sevgi Nehri  |  Turk Chat  |  Ege.Net  |  gizlilik politikası