Gulum.netşarkı sözleri | biyografi | rüya | türkü | türkiye | sohbet | müzik | şiir şair | hikaye | fıkra | oyun | hazır mesaj | gül resimleri

Sohbet Odaları
Popüler Biyografiler
e kart
sohbet
güzel sözler
gazeteler
a  b  c  ç  d  e  f  g  h  ı  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  r  s  ş  t  u  ü  v  y  z 
mehmet sofuoğlu

MEHMED SOFUOĞLU (KENDİ İFADESİ İLE HAL TERCEMESİ)
Katip Çelebi^nin de ifâde ettiği gibi bir kuluna, Allah^ın kendisine vermiş olduğu nimetleri zikretmesi o nimetlerin şükrü cümlesinden olduğu için ben de Rabbimin bana ihsan etmiş olduğu nimetleri tah-dısen burada hal tercememi yazıyorum: Ben Mehmed Sofuoğlu Aydın vilâyeti^nin Nazilli kazasında 1923 yılında Ali Molla ile Esma^dan doğmuşum. Dört-beş yaşlarından itibaren Aydoğdu mahallesindeki dededen kalma evimizde babamdan Kur^an dersleri aldım. İlk ve orta okulu orada bitirdim. Orta okulda iken,1940^da babam vefat edince üçüncü annemden diğer beş kardeşimle yetim kaldık. Bizleri, annem birçok sıkıntılar içinde yetiştirmeye çalıştı. 1947 yılında Afyon Lisesi^nden me^zun olunca özel olarak Kur^an ve Arapça dersleri almaya devam ettim. Kur^an hocam Nazilli imamlarından Hafız Osman Efendi^dir. Yine Nazilli hocalarından Arif Efendi^den Emsile, vâiz Tavas^lı Tahir Efendi^den Avâmil ve izhar^ı okudum. 1948 Şubat^ında askere gittim.

Sivas^ın Zara ilçesinde bulunan 36.Piyade Alayı^nda yedek subaylık yaparken Ankara Üniversitesi^nde İlahiyat Fakültesi açılmasına karar alındı. Terhîsden sonra 1949^da bu fakülteye kaydoldum. 1953^de burayı pekiyi derece ile bitirerek, İstanbul İmam-Hatip okuluna meslek dersleri öğretmeni tayın edildim.

İstanbul^da Mehmed Akif^in yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay^dan Arap Edebiyatı ve terceme dersleri aldım. 1956-1958 yıllarında 4489 Sayılı Kanun^un I.maddesinin (b) fıkrasına göre Irak^a gönderildim. Orada resmî olarak Külliyetu^1-Adâb ve^l-Ulûm^daki Arapça derslerine, aynı zamanda özel olarak el-Medresetü^l-Mercâniyye ile Seyyid Sultan Ali medreselerinde Muhammed Fuâd el^Alûsî^ nin derslerine devam ederek SAHÎH-İ MÜSLİM^İ huzurunda okudum, bu arada diğer hadîs külliyâtını da inceledim. (1)Sullernu^l-Vusûl ilâ Tabakâti-Fuhûl (Şehid Ali Paşa Kütüb.rakk:l877 birinci kısmın sonunda) (2)Yüce Allah Kur^an-ı Kerîm^de: "Ey insanlar! Allah^ın üzerinizdeki bunca nî-metini hatırlayın,anın" (Fatır:3); "Rabbinin nî^metini söyle.anlat." (ed-Duhâ:11) buyurmuştur. Aynı gerekçe ile birçok âlimler yazdıkları kitaplarında kendi hal tercemelerine de yer vermişlerdir: es-Suyûtî (911/1505),Husnu^l-Muhâdara 1.155^de şöyle demiştir: "Bu kitâbda gelmiş geçmiş muhaddislere tabi olarak kendi hayatımı da yazdım. Onlar içinde tarih kitabı te^lif edib de kendi hal tercemesine yer vermeyenler azdır: Abdulgafûr el-Fârisî (529/1135) Nisâbûr Târihi^nde, Yakut el-Hamavî (626/1229) Mu^ce-mu^l-Udebâ^da, Lisânuddîn İbn.y ^1-Hatîb (776/1374) Tarîhu Gırnata^da, el-Hâfiz Takıy-yuddîn el-Fasî (832/1429) Târihu Mekke^de, el-Hâfiz ibn Hacer el-Askalânî (852/1449) Kutâdu Mısır^da ve Ebû Şama (665/1267) ez-Zeyl ale^r-Ravtateyn... de bu işi yapanlardandır. Bu sonuncusu (yâni Ebû Şams) onlar içinde ibâdete en düşkün olanı ve takvada en üstün derecede bulunanıdır..."

Kâtib Çelebi de (1068/1657) Sullemu^l-Vusûl ilâ Tabakâti^1-Fuhûl ve Mizânu^1-Hakk... adlı eserlerinde kendi hal tercemesini yazmıştır. Şair Mehmed Akif Ersoy da (1355/1936) ölümünden beş ay kadar evvel 10 Ağustos 1936^-da Beyoğlu^nda Mısır apartmanındaki hasta döşeğinde bizzat kendi hal tercemesini yazmıştır. Bunu Eşref Edib Millet, 6 Aralık 1962,Sayı 1^de neşretmiştir. Büyük Türk müfessiri Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1358/1942) da Hakk Dini Kur^an Dili adlı tefsirinin başında (1,7-8) künyesini ve şeceresini, s.17-18^de de öğrenim hayatını yazmıştır. Bunların hepsini rahmetle anar, işbu hal tercememi da rahmetle anılmaya vesile kılmasını Yüce Allah^dan niyaz eylerim. (Mehmed Sofuoğlu)

Meslek: akademisyen

.:: Gulum.NET ::. 2002 - 2020 © Kalp Sevmekten Yorulmaz

Sohbet  |  Sohbet  |  program indir  |  sohbet  |  Sevgi Nehri  |  Turk Chat  |  Ege.Net  |  gizlilik politikası