Gulum.netşarkı sözleri | biyografi | rüya | türkü | türkiye | sohbet | müzik | şiir şair | hikaye | fıkra | oyun | hazır mesaj | gül resimleri

Sohbet Odaları
Popüler Biyografiler
e kart
sohbet
güzel sözler
gazeteler
a  b  c  ç  d  e  f  g  h  ı  i  j  k  l  m  n  o  ö  p  r  s  ş  t  u  ü  v  y  z 
mustafa haki efendi

Mustafa Haki Efendi 

Mustafa Hâkî Efendi, Tokat’ta dünyaya gelmiştir. Nakşibendîyye Tarîkatı’nın Hâlidiyye kolunun 34. halkasını oluşturan bir mürşidi kâmildir.Manevi Hocası Çorumlu Mustafa Rûmî’den icazetli olan Mustafa Hâkî Hazretleri mürşidi hayatta iken irşat makamına ulaşmıştır.Tokat’ın Ali Paşa Camii’nde görevli iken 1908 yılında Meclis-i Mebusan’a Tokat mebusu olarak seçilmiştir. Görevi icabı İstanbul’a gelmiş, bir müddet Fatih Camiinde görev yapmıştır. Daha sonra da İstanbul’a yerleşmiştir. Fatih’te bulunan İsmetullah Dergahında irşat görevinde bulunmuştur.

Sivaslı Mustafa Taki Efendi ve İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Efendi’yi yetiştiren Mustafa Hâkî Efendi’nin oğlu Bahaeddin Efendi alim bir zattır. 1917 yılında İstanbul’da vefat etmiş ve Fatih Camii Haziresine defnedilmiştir. Şu anki kabri Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından inşa edilmiştir.

Darendeli Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi’nin Haki Efendi için yazdığı mersiye şöyledir:

Gel ey göz gör ki bir kerre ne hâldir hazret-i Hâkî
Sa’âdet bâğı içre bir nihâldir hazret-i Hâkî

Ne sultân-ı hâkikatdir görüp anla kemâlinden
Ne işrâk eylemiş nûr-ı zü’l- Celâldir hazret-i Hâkî

Anın sîr-âb ile gül hakkı musaffâ bî-cemâlinden
Tekâmül eylemiş bir mâh-ı cemâldir hazret-i Hâkî

Dehânından çıkan her nutku bir iksîr-i a’zamdır
Ser-â-pâ nûr-ı akdes bir kemaldir hazret-i Hâkî

Ana bir bende olmak her kula Hakdan sa’âdetdir
Hulûsî Hakka vâsıtu’l- visâldir hazret-i Hâkî

Meslek: milletvekili

.:: Gulum.NET ::. 2002 - 2020 © Kalp Sevmekten Yorulmaz

sohbet  |  Sevgi Nehri  |  Turk Chat  |  Ege.Net  |  gizlilik politikası