Gulum.netşarkı sözleri | biyografi | rüya | türkü | türkiye | sohbet | müzik | şiir şair | hikaye | fıkra | oyun | hazır mesaj | gül resimleri


» sohbet odaları
» deyimler
» deyim nedir
» türkü hikayeleri
» lyrics çeviri
» akor
» şarkılar
» e kart
» güzel sözler
» gazetelera b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z


aba altından değnek göstermek (22131)
abacı, kebeci, ara yerde sen neci? (4474)
abayı yakmak (10866)
abbas yolcu (2264)
abesle iştigal etmek (2701)
abuk sabuk konuşmak (3518)
abur cubur (3514)
aceleye getirmek (dara getirmek) (6387)
acemi çaylak (4561)
acı çekmek (duymak) (4336)
acısı içine (yüreğine) çökmek (işlemek) (2948)
acısını çekmek (1477)
acısını çıkarmak (14034)
acı soğuk (4877)
acı söz (28090)
aç acına (1808)
açığa çıkarılmak (alınmak) (2032)
açığa vurmak (25016)
açığı çıkmak (2291)
açığını bulmak (5046)
açık alınla (2445)
açık bono vermek (2216)
açık fikirli (7129)
açık kalpli (yürekli) (10153)
açık kapı bırakmak (72379)
açık konuşmak (3701)
açık saçık (2348)
açık seçik (3533)
açıkta kalmak (olmak) (4286)
açıktan kazanmak (1907)
açık vermek (2814)
açlıktan nefesi kokmak (4605)
açmaza düşmek (6245)
aç susuz kalmak (2968)
adama dönmek (3438)
adamdan saymak (4363)
adam etmek (12560)
adam evladı (2408)
adam içine çıkmak (2320)
adam olmak (11443)
adam (insan) sarrafı (1784)
adam sen de (adaaaam!) (1293)
adam sırasına geçmek (girmek) (1546)
a`dan z`ye kadar (5203)
adı batmak (2946)
adı çıkmak (6445)
adı kalmak (2296)
adı karışmak (1900)
adım atmamak (1928)
adını anmamak (1639)
adını koymak (3003)
adını vermek (1737)
aforoz etmek (1963)
ağır aksak (2725)
ağır basmak (6865)
ağır başlı (54470)
ağırdan almak (32780)
ağır elli (1386)
ağır gelmek (4059)
ağır hastalık (1257)
ağır söz (3817)
ağız aramak (veya yoklamak) (4039)
ağız (söz) birliği etmek (10980)
ağızdan laf (söz) çekme(çalmak) (1241)
ağızda sakız gibi çiğnemek (1644)
ağız değiştirmek (11262)
ağız, dil vermemek (5786)
ağız eğmek (6264)
ağız kalabalığı (8643)
ağız kalabalığına getirmek (1854)
ağız kavafı (1407)
ağız yapmak (2175)
ağzı açık ayran delisi (2290)
ağzı (bir karış) açık kalmak (13333)
ağzı kalabalık (4123)
ağzı kulaklarına varmak (60836)
ağzı laf yapmak (3491)
ağzına (veya ağzının içine) bakmak (1353)
ağzına baktırmak (4273)
ağzına bir parmak bal çalmak (7765)
ağzına girmek (2028)
ağzına layık (4092)
ağzında bakla ıslanmamak (22672)
ağzında gevelemek (1384)
ağzından bal akmak (60828)
ağzından çıkanı kulağı işitmemek (3621)
ağzından düşürmemek (3727)
ağzından girip burnundan çıkmak (11295)
ağzından kaçırmak (11044)
ağzından laf almak (çekmek) (4921)
ağzından yel alsın (5914)
ağzını açıp gözünü yummak (6182)
ağzını aramak (34876)
ağzını bıçak açmamak (19989)
ağzını havaya (poyraza) açmak (2784)
ağzını kapamak (1411)
ağzının içine bakmak (3488)
ağzının kokusunu çekmek (2280)
ağzını öpeyim (seveyim) (1288)
ağzının payını vermek (6194)
ağzının suyu akmak (3265)
ağzının tadı kaçmak (3069)
ağzının tadını bilmek (1977)
ağzı sulanmak (4468)
ağzı süt kokmak (11900)
ağzı var dili yok (10683)
ağzıyla kuş tutsa (4117)
ah almak (3077)
ahı çıkmak (1187)
ahı tutmak (12286)
ahı yerde kalmamak (1719)
ahkam çıkarmak (1115)
ahmak ıslatan (1308)
ahret kardeşi (1195)
ahrette on parmağı yakasında olmak (1149)
akan sular durmak (1950)
akıl defteri (2037)
akıl etmek (12187)
akıl hocası (2554)
akıl karı olmamak (1513)
akıl kutusu (kumkuması) (1446)
akıllara durgunluk vermek (1440)
akıllı uslu (1447)
akıl öğretmek (vermek) (1362)
akıl sır ermemek (12826)
akıntıya kürek çekmek (11244)
akla karayı seçmek (27916)
aklı almamak (6224)
aklı başına gelmek (9201)
aklı başından gitmek (8805)
aklı başında olmamak (3619)
aklı çıkmak (15445)
aklı durmak (3999)
aklı karışmak (8048)
aklı kesmek (12215)
aklına düşmek (2239)
aklına esmek (17545)
aklına gelen başına gelmek (2281)
aklına gelmek (3562)
aklına koymak (1706)
aklına (aklını) takmak (1431)
aklına yer etmek (7681)
aklından zoru olmak (4029)
aklını almak (2438)
aklını başına almak (toplamak, devşirmek) (9601)
aklını başından almak (5213)
aklını (bir şeyle) bozmak (1644)
aklını çalmak (çelmek) (17897)
aklını peynir ekmekle yemek (2890)
ak pak (1398)
akşama sabaha (1224)
akşamdan kavur, sabaha savur (1915)
akşamı iple çekmek (1840)
alacağına şahin, vereceğine karga (1459)
alacağı olsun (1145)
al aşağı etmek (2562)
al birini vur birine (ötekine) (2880)
alçak gönüllü olmak (6474)
al gülüm ver gülüm (2970)
alı al, moru mor (1568)
alıcı gözüyle bakmak (1927)
alın teri dökmek (9520)
ali Cengiz oyunu (8404)
ali kıran baş kesen (1426)
alinin külahını veliye, velinin külahını aliye giydirmek (4543)
allah adamı (1182)
allah a emanet (1157)
allah allah (3237)
allah aratmasın (1196)
allah aşkına (5240)
allah bilir (7361)
allah ın belası (1543)
allah versin (1114)
allah yarattı dememek (1194)
allah "yürü ya kulum" demiş (1683)
allak bullak etmek (13490)
allayıp pullamak (3314)
allem etmek, kallem etmek (2743)
alnı açık yüzü ak (olmak) (8925)
alnını karışlamak (29634)
alnının akıyla (1081)
alnının ar damarı çatlamak (1160)
alnının damarı çatlamak (1544)
alnının kara yazısı (1209)
al takke ver külah (1958)
altı alay, üstü kalay (1235)
altı kaval, üstü şeşhane (şişhane) (1904)
altın babası (1172)
altın bilezik (9517)
altında kalmamak (7411)
altından çapanoğlu çıkmak (1467)
altından girip üstünden çıkmak (2190)
altından kalkmak (4221)
altını çizmek (1554)
altını üstüne getirmek (8812)
altın kesmek (1438)
altmış altıya bağlamak (1259)
altta kalanın canı çıksın (1905)
alttan (aşağıdan) almak (3676)
alttan güreşmek (1143)
alt yanı çıkmaz sokak (1329)
amana gelmek (1273)
aman dedirtmek (amana getirmek) (1162)
aman dilemek (7024)
aman vermemek (2955)
ana baba günü (4098)
ana kuzusu (3890)
anan yahşi, baban yahşi (1469)
anası ağlamak (4085)
anasından doğduğuna pişman (1340)
anasından doğduğuna pişman etmek (1946)
anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek (1355)
anasını ağlatmak (5044)
anasının gözü (29881)
anasının nikahını istemek (2185)
anasını sat! (satayım) (1454)
anca beraber, kanca beraber (1876)
anladımsa arap olayım (1428)
ant içmek (etmek) (3572)
apar topar (2119)
ara (aralarını) bozmak (1529)
ara bulmak (1963)
araları açılmak (bozulmak) (18803)
aralarından kara kedi geçmek (veya aralarına kara kedi girmek) (2196)
aralarından su sızmamak (3142)
arap saçına dönmek (10701)
araya girmek (1707)
araya koymak (1079)
arayı yapmak (1393)
ar damarı çatlamak (3534)
arı kovanı gibi işlemek (2366)
arif olan anlasın (anlar) (4129)
arka arkaya vermek (1568)
arka (sırt) çevirmek (1946)
arka çıkmak (6271)
arkadan söylemek (1118)
arkadan vurmak (3947)
arka kapıdan çıkmak (1174)
arkası kesilmek (1210)
arkasına düşmek (1592)
arkasında dolaşmak (gezmek) (1272)
arkasını getirememek (1251)
arkasını sıvamak (1147)
arkasını (birine) vermek (1091)
arkası (sırtı) pek (2106)
arkası (sırtı) yere gelmemek (1609)
armudun sapı var, üzümün çöpü var demek (2546)
armut piş, ağzıma düş (37934)
arpa boyu kadar gitmek (1529)
arpacı kumrusu gibi düşünmek (3414)
arpalık yapmak (1095)
art düşünce (niyet) (1014)
asıp kesmek (1458)
askıda kalmak (1328)
askıya almak (1345)
askıya çıkarmak (1156)
aslan payı (2101)
aslan yürekli (4985)
aslı faslı (astarı) olmamak (1367)
astarı yüzünden pahalı olmak (1467)
astığı astık, kestiği kestik (1418)
aşağıdan almak (2164)
aşağı kurtarmaz (1456)
aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık (2068)
aşağı yukarı (1475)
aşık atmak (12319)
ata et, ite ot vermek (yedirmek) (1271)
ateş almak (2916)
ateş bacayı sarmak (4672)
ateş basmak (1447)
ateşe atmak (5470)
ateşe tutmak (1241)
ateşe vermek (2221)
ateşine (narına) yanmak (1110)
ateş kesilmek (2888)
ateşle oynamak (7250)
ateş pahasına (4561)
ateş püskürmek (79427)
ateşten gömlek (5350)
atı alan üsküdarı geçti (13929)
atı eşkin, kılıcı keskin (1316)
atın yüğrükse bin de kaç (1095)
atıp tutmak (1345)
at oynatmak (3804)
atsan atılmaz, satsan satılmaz (1839)
attan inip eşeğe binmek (5808)
avaz avaz bağırmak (2405)
avucunun içine almak (2739)
avucunu yalamak (67657)
avuç açmak (6096)
ayağa düşmek (1232)
ayağa kalkmak (3318)
ayağı (ayakları birbirine) dolaşmak (1891)
ayağı düşmek (1737)
ayağı düze basmak (1482)
ayağı ile gelmek (2050)
ayağına bağ olmak (3031)
ayağına dolaşmak (veya dolanmak) (9846)
ayağına gitmek (5399)
ayağına kapanmak (6166)
ayağına (ayaklarına) kara su inmek (23642)
ayağını çekmek (8320)
ayağını denk almak (14901)
ayağını kaydırmak (7734)
ayağını kesmek (17810)
ayağının altına almak (2402)
ayağının tozuyla (9766)
ayağını sürümek (1574)
ayağını yorganına göre uzatmak (5396)
ayağı (ayakları) suya ermek (değmek) (5565)
ayak altında kalmak (2799)
ayak atmamak (1436)
ayak diremek (52222)
ayaklar altına almak (1611)
ayakları geri geri gitmek (2504)
ayaklı kütüphane (17955)
ayakta kalmak (3395)
ayak takımı (3802)
ayak uydurmak (14041)
ayak üstü (üzeri) (1870)
ayasofya`da dilenip Sultanahmet`te sadaka (zekat) vermek (3843)
ayıkla pirincin taşını (31892)
ayılıp bayılmak (3293)
ayranı kabarmak (4857)
ayvaz kasap hep bir hesap (1877)
ayyuka çıkmak (4646)
aza çoğa bakmamak (2067)
azizlik etmek (2115)
 
 1


.:: Gulum.NET ::. 2002 - 2017 © Kalp Sevmekten Yorulmaz

Mobil Oto Cam  |  Sohbet  |  Sohbet  |  sohbet  |  sık kullanılanlara ekle  |  açılış sayfası yap  |  tavsiye et  |  gizlilik politikası